21 listopada 2016 Udostępnij

Niematerialne aspekty motywowania pracowników

Dla współczesnego pracodawcy skuteczne motywowanie pracowników może być bardzo ważne, ponieważ dzięki temu uzyskiwane wyniki okażą się zdecydowanie lepsze i będziemy zadowoleni z tego co udało się wypracować. Na wydajność naszych podwładnych wpływać będzie wiele czynników, ale podstawą będzie zawsze zadowolenie i satysfakcja z wykonywanej pracy.

Realizacja planu

Praca musi być równie zauważana i doceniona przez przełożonych wtedy będzie chciało się ją realizować. Stąd już blisko do tego, by stwierdzić, że zmotywowany pracownik będzie miał w stanie szansę uzyskać dla firmy lepsze wyniki. Zbyt często jednak szefowie nie mają pojęcia, że ludziom trzeba dać to co będzie potrzebne ich osobowościom a nie portfelom. Oczywiście nigdy nie ucieknie się od pewnej finansowej granicy, dzięki której będzie można prowadzić normalny byt, ale jednocześnie nie można sobie zapewnić dobrych pracowników, jeśli będziemy pomijać te niematerialne wartości z nimi związane.

Wynagrodzenie to nie tylko pieniądze. To również motywowanie pracowników innymi, niekoniecznie finansowymi bodźcami, które również mogą mieć bardzo duże znaczenie. Silnymi motywatorami będą również pochwały dla pracowników oraz wyrażenie uznania dla tego co robią. Poszerzenie zakresu samodzielności czy odpowiedzialności, przydzielenie trudniejszych zadań, konsultowanie decyzji czy zasięganie opinii. Ważnymi motywatorami są między innymi relacje między przełożonymi oraz podwładnymi. Wszystko to ma bardzo duże znaczenie i musi być brane pod uwagę. Jeśli nie ma wspólnego zrozumienia i relacje są złe to niestety nawet wysokie zarobki tutaj nie pomaga.

Napęd do życia

Budowanie zespołu

Dobry kierownik nie powinien ograniczać się do kupowania motywacji pracowników, ale sam musi umieć ją budować, kształtować, pobudzać tworząc takie warunki, w ramach których będzie odpowiednie partnerstwo i współpraca. Ludzie będą pracować dla firmy mając na względzie jednocześnie, że to dla ich dobra. Stosować można przy motywowaniu różnorakie bodźce, które mogą się okazać skuteczne i rzeczywiście gwarantować nam będą dobre wyniki. Zestawy bodźców są rzeczywiście różne i to wyłącznie od nas zależy czy będziemy w stanie je dobrze wykorzystywać, tak by tą motywację skutecznie nakręcać u pracowników.

Konrad Rogalski

Redakcja 4webmedia.pl