21 listopada 2016 Udostępnij

Skuteczne sposoby motywacji pracowników

Pozytywne nastawienie

Motywowanie pozytywne

Pracowników będzie można motywować albo pozytywnie albo negatywnie. Wielu specjalistów i osób, które zajmują się rekrutacją uważa, że najlepsze jest zawsze motywowanie pozytywne. Wśród tych metod jakie będzie można tutaj wskazać na pewno będą finanse. Wszelkie proponowane nagrody będą dobrze oceniane i ludzie będą chcieli je otrzymywać, dlatego ten motywator powinien się sprawdzić. Motywowanie pozapłacowe to przede wszystkim dodatkowe gadżety, karnety, ubezpieczenia czy wyjazdy jakie pracownik może otrzymać, jeśli jego wyniki będą dla firmy rzeczywiście dobre.

Dzięki wykorzystywaniu takich metod pracodawca będzie mógł zyskiwać lojalnych pracowników, którym oczywiście chce się pracować i to najważniejsze. Cały proces motywacji musi być odpowiednio długotrwały, a także konsekwentny w jego stosowaniu. Starannie zaplanowany system nagród może w dużej mierze wpływać na wydajność osób, które będą zatrudnione.

Powinno się także zachowywać odpowiednią proporcjonalność w przyznawaniu świadczeń dodatkowych do efektów, które będzie pracownik w stanie osiągnąć. Nadmierne wyolbrzymienie zasług także nie będzie dobre, ponieważ w dłuższej perspektywie zamiast motywacji będzie to demotywowanie pracownika. A dalej oczywiście może pojawić się frustracja, gdy nagle nie będziemy osiągnięć doceniać.

Motywowanie negatywne

Motywowanie negatywne to stymulowanie pracowników do efektywnego wykonywania zadań przez tworzenie sytuacji zagrożenia. Może to być groźba utraty pracy, degradacja na niższe stanowisko czy tez potrącenie premii. Taki sposób motywowania będzie skuteczny, ponieważ wyzwala w pracownikach chęć działania, ale jednocześnie będzie to również negatywnie działać na morale. Gdy chce się mieć dobrego pracownika musi on czuć więź do firmy a tutaj będzie jedynie pogarszać się atmosfera ponieważ będzie tak naprawdę nieustanne napięcie, którego pokonanie będzie bardzo trudne.

Budowanie firmy

Dalej może się okazać, że pracownik pod presja straci swoją kreatywność nie będzie miał już tak dobrych wyników. Motywowanie negatywne ma w tym przypadku pomagać w budowaniu wizerunku firmy, która chce dbać o pracownika i jednocześnie obok tego wprowadza u siebie pewne formy nagradzania za osiągnięcia, jeśli będą one zadowalające.

Jest to jednak taka metoda, która może być w pewnej mierze niebezpieczna i będzie trzeba z tym uważać, by nie przesadzać z tymi bodźcami, które mają charakter negatywny i w niektórych sytuacjach mogą na naszego pracownika źle wpłynąć. To problem, o którym dość często się zapomina.

Monika Pawlak

Redakcja 4webmedia.pl